Цена0 €
Для частных лиц добавляется НСО 21% (для фирм, налогообязанных по НСО, НСО не добавляется)
Купить

Higiēnas apmācība skaistumkopšanas un personisko pakalpojumu sniedzējiem.

Apmācība iepazīstina ar vispārīgajiem higiēnas nosacījumiem, kā arī ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas saistīti ar higiēnu, sniedzot skaistumkopšanas un personiskos pakalpojumus. Apmācības mērķis ir iemācīt sakārtot savu darba vietu tā, lai tā būtu droša gan pakalpojuma sniedzējam, gan klientam.

Mācību materiāls ir sadalīts trīs daļās.

Katras daļas beigās dalībniekam ir jāveic tests ar piecpadsmit jautājumiem. Pie katra jautājuma ir jāatzīmē vien pareizā atbilde; testa izpildei ir dotas divas stundas. Tests tiek uzskatīts par nokārtotu, ja ir pareizi atbildēti vismaz 75% jautājumu no 100%.

Ja testu nav izdevies nokārtot, tad to ir iespējams veikt atkārtoti. Izejot no apmācības vides pēc testa paveikšanas, testa rezultāts tiek saglabāts, un tas ir no jauna pieejams, atgriežoties apmācības vidē.

NB! Lai varētu kārtot eksāmenu, ir jānokārto visi testi.

Lai uzsāktu vietnes izmantošanu, reģistrē sev privātpersonas vai uzņēmuma kontu un pasūti apmācību. Visiem, kas veiksmīgi izgājuši apmācību, tiek izsniegta higiēnas apmācības apliecība.

Skaistumkopšanas un personisko pakalpojumu sniedzēju higiēnas apmācības eksāmens.

Lai varētu kārtot higiēnas apmācības eksāmenu, ir jānokārto visi starptesti. Eksāmena nokārtošanai ir divas stundas laika.

Eksāmenu veido 30 jautājumi. Katram jautājumam ir 3 atbilžu varianti. Ir jāizvēlas viens pareizais atbilžu variants.

Higiēnas apmācības eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu, ja ir pareizi atbildēti vismaz 75% jautājumu no 100%.

Ja eksāmens netiek nokārtots, tad apmācības vide tiek bloķēta, un eksāmenu var kārtot atkārtoti tikai pēc jaunas maksas apmācības pasūtīšanas.

Pēc eksāmena nokārtošanas apmācības vide tiek bloķēta.

Portālā Webapmaciba.lv piedāvātā apmācība higiēnas jomā skaistumkopšanas un personīgo pakalpojumu sniedzējiem atbilst MK noteikumiem Nr. 631 “Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai”, kā arī tiesību aktiem, kuri regulē pieaugušo apmācību un apmācību higiēnas jomā Latvijas Republikā.