Cena10 €
Privātpersonām pievieno PVN 21%. PVN maksātājam PVN 21% nepiemēro.
Iegādāties apmācību

4 VIENKĀRŠAS DARBĪBAS, LAI IEGŪTU SERTIFIKĀTU

  1. Reģistrējiet lietotāju, izvēloties “Uzņēmuma/iestādes konts” vai “Privātpersonas konts”
  2. Izvēlieties nepieciešamo apmācību un pasūtiet to, ievadot apmācāmā(-o) vārdu un uzvārdu, kā arī personas kodu
  3. Veiciet samaksu caur internetbanku, vai ar pārskaitījumu
  4. Izejiet apmācību un izdrukājiet sertifikātu

JAUNAJIEM KLIENTIEM - NAUDAS ATMAKSAS GARANTIJA

Ja atklājas, ka higiēnas e- apmācība nav piemērota, tad atmaksāsim par apmācību samaksāto summu 100% apmērā.

Sanitārais minimums e-kurss

E- apmācība: MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS PĀRTIKAS UZŅĒMUMĀ

Tagad pieejama LATVIEŠU UN KRIEVU VALODĀ!

Tagad pēc vēlēšanās ir iespējams saņemt arī APLIECĪBU ANGĻU VALODĀ BEZ PAPILDU SAMAKSAS. Nepieciešama tiem, kuri strādā ārpus Latvijas.

Apmācību MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS Internetā veido trīs daļas.

Katras daļas beigās dalībniekam ir jāveic pārtikas higiēnas tests ar piecpadsmit jautājumiem. Pie katra jautājuma ir jāatzīmē vien pareizā atbilde; testa izpildei ir dotas divas stundas. Tests tiek uzskatīts par nokārtotu, ja ir pareizi atbildēti vismaz 75% jautājumu no 100%.

Ja testu nav izdevies nokārtot, tad to ir iespējams veikt atkārtoti. Izejot no apmācības vides pēc testa paveikšanas, testa rezultāts tiek saglabāts, un tas ir no jauna pieejams, atgriežoties apmācības vidē.

NB! Lai varētu kārtot eksāmenu, ir jānokārto visi testi.

Lai uzsāktu vietnes izmantošanu, reģistrējiet sev privātpersonas vai uzņēmuma kontu pasūtiet apmācību. Visiem, kas veiksmīgi izgājuši apmācību, tiek izsniegta higiēnas apmācības apliecība, kuru akceptē Latvijas PVD (Pārtikas un veterinārais dienests).

MINIMĀLĀS HIGIĒNAS PRASĪBAS apmācības eksāmens

Lai varētu kārtot pārtikas higiēnas apmācības eksāmenu, ir jānokārto visi starptesti. Eksāmena nokārtošanai ir divas stundas laika.

Eksāmenu veido 25 jautājumi. Katram jautājumam ir 3 atbilžu varianti. Ir jāizvēlas viens pareizais atbilžu variants.

Pārtikas higiēnas apmācības eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu, ja ir pareizi atbildēti vismaz 75% jautājumu no 100%.

Ja eksāmens netiek nokārtots, tad apmācības vide tiek bloķēta, un eksāmenu var no jauna kārtot tikai pēc jaunas maksas apmācības pasūtīšanas.

Pēc eksāmena nokārtošanas apmācības vide tiek bloķēta.

 

Webapmaciba.lv vietnē pieejamā pārtikas higiēnas apmācība atbilst MK noteikumiem Nr. 545 (29.09.2015), kā arī citiem tiesību aktiem, kuri regulē higiēnas apmācību Latvijas Republikā.

 

Ja tev ir jautājumi saistībā ar pārtikas higiēnas apmācību, tad sazinies ar mums ŠEIT.

I daļa
1.Ievads
2.Pārtikas apriti regulējošie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti
3.Pārtikas aprites uzraudzība un kontrole Latvijā
Tests
II daļa
4.Pārtikas izcelsmes slimību statistika Latvijā un ārvalstīs
5.Pārtikas fiziskais, ķīmiskais un bioloģiskais piesārņojums
6.Mikroorganismi un faktori, kas ietekmē to augšanu un vairošanos
7.Ar pārtiku izplatītās slimības
Tests
III daļa
8.Ēdināšanas uzņēmumā sastopamie kaitēkļi
9.Pārtikas intoksikācijas
10.Personiskā higiēna
11.Tīrīšana un dezinfekcija
12.Paškontroles principi
Tests
Eksāmens