Minimālās higiēnas prasības skaistumkopšanā (1. daļa)

E- kurss "Minimālās higiēnas prasības skaistumkopšanā" (1. daļa)

Higiēnas apmācība skaistumkopšanas un personisko pakalpojumu sniedzējiem.

Apmācība iepazīstina ar vispārīgajiem higiēnas nosacījumiem, kā arī ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas saistīti ar higiēnu, sniedzot skaistumkopšanas un personiskos pakalpojumus. Apmācības mērķis ir iemācīt sakārtot savu darba vietu tā, lai tā būtu droša gan pakalpojuma sniedzējam, gan klientam.

Mācību materiāls ir sadalīts trīs daļās.

Katras daļas beigās dalībniekam ir jāveic tests ar piecpadsmit jautājumiem. Pie katra jautājuma ir jāatzīmē vien pareizā atbilde; testa izpildei ir dotas divas stundas. Tests tiek uzskatīts par nokārtotu, ja ir pareizi atbildēti vismaz 75% jautājumu no 100%.

Ja testu nav izdevies nokārtot, tad to ir iespējams veikt atkārtoti. Izejot no apmācības vides pēc testa paveikšanas, testa rezultāts tiek saglabāts, un tas ir no jauna pieejams, atgriežoties apmācības vidē.

NB! Lai varētu kārtot eksāmenu, ir jānokārto visi testi.

Lai uzsāktu vietnes izmantošanu, reģistrē sev privātpersonas vai uzņēmuma kontu un pasūti apmācību. Visiem, kas veiksmīgi izgājuši apmācību, tiek izsniegta higiēnas apmācības apliecība.

Skaistumkopšanas un personisko pakalpojumu sniedzēju higiēnas apmācības eksāmens.

Lai varētu kārtot higiēnas apmācības eksāmenu, ir jānokārto visi starptesti. Eksāmena nokārtošanai ir divas stundas laika.

Eksāmenu veido 30 jautājumi. Katram jautājumam ir 3 atbilžu varianti. Ir jāizvēlas viens pareizais atbilžu variants.

Higiēnas apmācības eksāmens tiek uzskatīts par nokārtotu, ja ir pareizi atbildēti vismaz 75% jautājumu no 100%.

Ja eksāmens netiek nokārtots, tad apmācības vide tiek bloķēta, un eksāmenu var kārtot atkārtoti tikai pēc jaunas maksas apmācības pasūtīšanas.

Pēc eksāmena nokārtošanas apmācības vide tiek bloķēta.

Portālā Webapmaciba.lv piedāvātā apmācība higiēnas jomā skaistumkopšanas un personīgo pakalpojumu sniedzējiem atbilst MK noteikumiem Nr. 631 “Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai”, kā arī tiesību aktiem, kuri regulē pieaugušo apmācību un apmācību higiēnas jomā Latvijas Republikā.

 

Ievads

Skaistumkopšanas joma attīstās strauji, un, pieaugot pieprasījumam, skaistumkopšanas tirgū regulāri ienāk jauni pakalpojumi un pakalpojumu sniedzēji. Higiēnas minimuma kursi ir paredzēti kā obligāta (neformālās izglītības) minimālo higiēnas prasību apguves programma visiem skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzējiem, kuri nav sertificētas ārstniecības personas (nav sertificēti kosmētiķi, skaistumkopšanas speciālisti kosmetoloģijā, kosmetologi vai ir frizieri, manikīra, pedikīra speciālisti, spa speciālisti u.c).
Apmācība iepazīstina ar vispārīgajiem higiēnas nosacījumiem, kā arī ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kuri regulē higiēnas prasības, sniedzot skaistumkopšanas un personiskos pakalpojumus. Apmācības mērķis ir iemācīt sakārtot savu darba vietu tā, lai tā būtu droša gan pakalpojuma sniedzējam, gan klientam.

Apliecība ir derīga piecus gadus no tās izsniegšanas dienas. Apliecību atkārtoti izsniedz pēc apmācību programmas atkārtotas apgūšanas.

 

Apmācību programma “Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības”

Nr. p. k.

Tēma

Apmācību ilgums (minūtēs)

1.

Infekcijas slimības, to izplatības risks skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas laikā

60

2.

Pasākumi infekcijas slimību risku samazināšanai

330

2.1.

Personīgās higiēnas prasības (apģērbs, cimdu lietošana)

90

2.2.

Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes

2.3.

Darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas metodes

180

2.4.

Pakalpojuma sniegšanas telpas un to aprīkojuma uzturēšana

60

3.

Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem

60

3.1.

Normatīvie akti par ķīmiskām vielām, biocīdiem

 

3.2.

Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu

 

4.

Apgūto zināšanu pārbaudījums

30

 

 

Infekcijas slimības, to izplatības risks skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas laika

Dotā mācību materiāla daļa sniedz skaistumkopšanas un personisko pakalpojumu sniedzējiem norādījumus, kā izvairīties no inficēšanās ar dažādām infekciju slimībām.

Bioloģiskie riski skaistumkopšanā

Griešanas vai duršanas instrumenta izmantošana darba procesā rada pakalpojuma sniedzējam ādas un gļotādas bojājuma risku. Jāņem vērā, ka arī procedūrās, kurās netiek pārdurta āda, pastāv inficēšanās risks, piemēram, ar cilvēka papilomas vīrusu (kārpas), herpes vīrusu un sēnīšu infekcijām. Tā kā darba procesa specifikas dēļ instrumenti, kuri domāti griešanai vai duršanai, caurdur klienta ādu vai gļotādu, tad tie var nosmērēties ar klienta asinīm un citiem ķermeņa šķidrumiem. Klienta asinis un citi ķermeņa šķidrumi var saturēt tādu slimību izraisītājus, kuras izplatās ar asinīm un tādējādi var inficēt arī pakalpojuma sniedzēju.

Pazīstamākās un bīstamākās slimības, kuras izplatās ar asinīm, ir B un C vīrushepatīts, HIV. Ja šīs slimības netiek ārstētas, tad tās var beigties ar nāvi.
Papildus ir ir jārēķinās ar to, ka ar asinīm un citiem ķermeņa šķidrumiem var izplatīties arī daudz citu infekciju, kurām ir garš inkubācijas periods bez simptomu izpausmes, taču šajā laikā slimības izraisītāji tomēr ir sastopami asinīs un ķermeņa šķidrumos.
Veicot ādas vai gļotādas caurduršanas procedūras inficētam asimptomātiskam klientam, inficēties var arī pakalpojuma sniedzējs.

Aizliegts sniegt pakalpojumus patērētājam ar redzamām ādas, matu vai gļotādas slimības pazīmēm, ja patērētājs neuzrāda ārsta izziņu, kas apliecina, ka slimība nav lipīga un pakalpojumus drīkst saņemt. Aizliegts sniegt friziera pakalpojumus patērētājiem, kuriem ir pedikuloze.

 

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju veselības aizsardzība un veselības pārbaude, pirmā palīdzība

Veicot dažādas skaistumkopšanas procedūras, pakalpojumu sniedzēji sastopas ar potenciāliem veselības apdraudējumiem, piemēram, saskaroties ar:

 • mikroorganismiem bioloģiskajos šķidrumos,
 • ādas un gļotādas infekcijām,
 • inficētiem darba piederumiem (kuri ir nepienācīgi dezinficēti, sterilizēti),
 • netīrām, inficētām darbvirsmām, tai skaitā durvju rokturiem (piem., elpošanas ceļu, zarnu infekciju gadījumā),
 • kļūdām darba procesā (piem., nejauša saskare ar lietotu adatu),
 • slimību izraisītājiem darba telpas gaisā (ja telpa netiek regulāri ventilēta).

 

Profilaktiskie pasākumi inficēšanās novēršanai darba procesā:

 • regulāra roku mazgāšana un, ja nepieciešams, dezinficēšana
 • darba apģērba un maiņas apavu izmantošana,
 • individuālās aizsardzības līdzekļu izmantošana atbilstoši darba procesam un riskiem,
 • darba telpu, aprīkojuma un virsmu tīrības un kārtības nodrošināšana,
 • lietoto piederumu un aprīkojuma plānveida tīrīšana, dezinficēšana un sterilizēšana,
 • bīstamo atkritumu droša utilizēšana,
 • darba telpu regulāra ventilēšana (ja nav mehāniskās ventilācijas),
 • vakcinēšana (piem., pret gripu, difteriju, B vīrushepatītu). Personām, kuras sniedz manikīra un pedikīra pakalpojumus, ir obligāti jāvakcinējas pret B vīrushepatītu – (Ministru kabineta 26.09.2000. noteikumi Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi”)

Atbilstoši Ministru kabineta 10.03.2009. noteikumiem Nr.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”obligātā veselības pārbaude ir jāveic darbiniekiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt ar darbu saistītie vides faktori (piem., matu krāsas sastāvā esošo ķīmisko vielu ieelpošana, ilgstoša atrašanās piespiedu pozā (stāvēšana)). Veselības pārbaudi veic arodslimību ārsts. Personu uz veselības pārbaudi nosūta darba devējs – uz pirmreizējo veselības pārbaudi darbinieks tiek nosūtīts pirms darba tiesisko attiecību uzsākšanas, vēlāk tiek nozīmētas periodiskās veselības pārbaudes. Saskaņā ar Darba aizsardzības likumu izdevumus, kas saistīti ar nodarbināto obligātām veselības pārbaudēm, sedz darba devējs.

Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem ir pienākums uzraudzīt savu veselību. Infekciju slimību pazīmju (piem., caurejas, vemšanas, temperatūras, galvassāpju, ādas izsitumu vai citu infekciju pazīmju) gadījumā, kā arī ādas bojājumu (apdegumu, brūču, audzēju) gadījumā darba pienākumus veikt nedrīkst. Šādā gadījumā darbiniekam ir nekavējoties jāpaziņo darba devējam par darbnespēju un jāvēršas pie ārstējošā ārsta veselības stāvokļa novērtēšanai; nepieciešamības gadījumā ārsts izsniedz darbnespējas lapu.

 

Pirmās palīdzības sniegšana darbavietā

Medicīniskajai palīdzībai ir jābūt pieejamai katrā ar darbu saistītā situācijā. Uzņēmuma vadītāja uzdevums ir pirmo palīdzību organizēt tā, lai būtu izdarīts viss iespējams cietušā dzīvības saglabāšanai, līdz ir ieradusies neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Darba devējs nozīmē darbiniekus, kuru uzdevums ir sniegt pirmo palīdzību, šo darbinieku skaits ir atkarīgs no uzņēmuma lieluma un sadalījuma struktūrvienībās. Apmācību pirmās palīdzības sniedzējiem nodrošina darba devējs. Svarīgi ir ievērot principu – katrā brīdī, katrā ar darbu saistītā situācijā ir jānodrošina, lai, notiekot negadījumam, būtu ātri pieejams cilvēks, kurš prot sniegt pirmo palīdzību. Nosakot pirmās palīdzības sniedzēju skaitu, būtu jārēķinās ar iespēju, ka negadījums var notikt ar cilvēku, kurš prot sniegt pirmo palīdzību.

Pirmās palīdzības sniegšanas piederumiem ir jāatrodas viegli pieejamā vietā un tiem ir jābūt apzīmētiem skaidri un atbilstoši prasībām (pirmās palīdzības piederumu atrašanās vietu apzīmē ar baltu krustu uz kvadrātveida zaļas krāsas fona).

Lai turpinātu lasīt, nepieciešams iegādāties apmācību

Lasīt tālāk...

Vai vēlaties pasūtīt kursu?

Reģistrējiet lietotāju

Reģistrēties

Video par apmācību:

Mēs lietojam sīkfailus pakalpojuma nodrošināšanai, mārketinga nolūkiem un pakalpojuma uzlabošanai. Piekrītu Lietošna noteikumi